Posts Tagged ‘ MiRah GayatriDewi

Happy Galungan and Kuningan day

Happy Galungan and Kuningan day,

We wish Ida Sang Hyang Widhi Wasa

for a great life

and wish all the best for us too

Mirah Gayatridewi’s Family

Mirah Gayatridewi, My Little Angel

Mirah Gayatridewi, My Little Angel

Mirah Gayatridewi Tiga Bulanan


Waktuku Mandi